Vormgeving: Tarek Laarif

Advies: Tarek Laarif & 360 E-commerce

Realisatie: 360 E-commerce

Disclaimer
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze website stemt u in met het onderstaande.

De gegevens op oscar-yachtbuilding.nl zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. Oscar Yachtbuilding heeft het recht deze gegevens zonder nader aankondiging te wijzigen. Hierbij neemt Oscar Yachtbuilding de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website, Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die door Oscar Yachtbuilding als betrouwbaar worden aanschouwd. Ondanks deze zorgvuldigheid en het gebruik van betrouwbare bronnen staat Oscar Yachtbuilding niet in voor de volledigheid en juistheid van de op deze website geboden informatie.

Mogelijk wordt er op deze website verwezen naar informatie van derden. Dit kan als hyperlink of vermelding in de tekst. Deze informatie van derden is door Oscar Yachtbuilding niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Oscar Yachtbuilding aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen risico. Oscar Yachtbuilding behoudt als rechthebbende alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Op de informatie van deze website evenals op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar top